Bedrijfsvoering & ICT

Financiële en personele administratie voor opvang en onderwijs. ICT voor kindcentra en organisaties met kindcentra.
Het realiseren van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs stelt andere en hoge eisen aan de bedrijfsvoering en de ICT. Zowel binnen het kindcentrum als bij de centrale bestuurlijke organisatie. Dyade richt zich in toenemende mate op dienstverlening aan opvang en onderwijs en ook aan organisaties die al geintegreerd opvang en onderwijs aanbieden of op weg zijn.