Pauline Visser

Pauline Visser

Pauline Visser

Introductie

Mijn naam is Pauline Visser, het samenbrengen van mensen, organisaties, kwaliteiten, visie en ideeën is mijn talent. Het onderzoeken en benutten van persoonlijke kwaliteiten is daarbij mijn uitgangspunt. Met mijn energie weet ik mensen te motiveren en in beweging te brengen. Door middel van mijn creatieve denkvermogen zie ik mogelijkheden en weet deze om te zetten in een praktisch uitvoerbaar plan en ga aan de slag. Ik kan vanuit eigen kracht samenbrengen en weet mensen te bewegen om vanuit hun eigen kracht “samen” op te trekken en te creëren. Een veranderproces, een kwaliteitsverbetering, een idee of een leermoment. Als een ondernemend manager, trainer en ontwikkelaar ben ik als zelfstandige ruim 14 jaar actief in sectoren onderwijs, welzijn en kinderopvang.

Expertise

Mijn expertise ligt grotendeels daar waar deze sectoren elkaar overlappen en in het management van de kinderopvang en onderwijs. Ik ben inzetbaar als project- en interimmanager. Mijn managementstijl typeert zich als van een people manager, met een focus op helder geformuleerde doelstellingen en resultaten. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid door medewerkers wordt door mij gestimuleerd. Ik vind het belangrijk dat er zowel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen als mede voor de vitaliteit van de organisatie. Ik weet verbinding te leggen tussen strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Ik zet strategie om in heldere en toepasbare structuren. Graag zet ik mijn expertise in om als ambassadeurs een steentje bij te dragen aan de doelstelling van de VNK.