Miek Hehenkamp

Mijn motto: bewegen door verbinden Mensen en organisaties zijn ‘in beweging’. Dat wat werkte, werkt in een snel veranderende omgeving niet meer. Toch willen professionals zich competent voelen in hun dagelijkse werk; daar waar ze op de werkvloer samenwerken rond het jonge kind. Ze willen betekenis geven, ontwikkelen en verbeteren. Maar hoe doe je dat in een nieuwe, soms onbekende context zoals die van een Kindcentrum? Voor mij zit het ‘geheim’ in de kwaliteit van de interactie met de ander. Of het nou gaat om een ouder-kind relatie, de relatie tussen professional en kind of tussen professionals onderling. Als er geen goed contact is, (met de nieuwsgierigheid en open blik zoals die van een kind) ontstaat er niks nieuws. Vanuit mijn drive om voor elk kind een nóg betere opgroei en ontwikkelomgeving te creëren, werk ik graag samen met alle professionals in een Kindcentrum. Dat maakt mijn werk elke dag weer boeiend!

Expertise

Expertise Ik ben een zeer ervaren adviseur, procesfacilitator, trainer en teamcoach op het gebied van integrale Kindcentra, jeugdhulp en (voorschools) onderwijs. Op alle lagen van een organisatie / organisaties. Als voormalige ambassadeur van Pact voor Kindcentra heb ik ervaren wat het delen van kennis en ervaringen teweeg kan brengen. De kracht van het leren van en met elkaar! Mijn ambitie sluit dan ook prima aan bij de missie en visie van de VNK. Ik werk vooral in Noord Nederland en de kop van Noord Holland

Contact