Joyce Bootsma

Als ambassadeur van VNK wil ik mijn kennis en expertise inzetten bij beginnende kindcentra of kindcentra die vastlopen in de ontwikkeling naar een kindcentrum toe. De slogan van VNK, ‘samen komen we verder’, past zeer goed bij mijn visie van een kindcentrum. Vanaf het eerste moment is een ieder werkzaam of gebruikmakend van het kindcentrum van belang om te komen tot een integraal kindcentrum. Van ouders tot bestuur van kinderen tot externe partners, een ieder heeft een bijdrage aan het kindcentrum. Niet alleen de mensen in het kindcentrum zijn van belang maar ook de diverse processen die ondersteunend zijn aan het werk. Hoe kan dit het meest efficiënt worden ingericht zodat er meer tijd over blijft voor de realisering van een optimale doorgaande leerlijn van 0-13 jaar? Mijn werkwijze kenmerkt zich dan ook als verbinder, motivator, innoverend en probleemoplossend.

Expertise

Na vijftien jaar in diverse functies te hebben gewerkt in opvang en onderwijs ben ik zeer bekend met de inhoudelijke en rand voorwaardelijke processen. Dit maakt mij, in combinatie met mijn opleidingsachtergrond, tot een zeer goede gesprekspartner om gezamenlijk de hobbels en bobbels te overwinnen bij de realisatie van een integraal kindcentrum.

Contact