Jenneke Koopman

Jenneke Koopman

Jenneke Koopman

Introductie

Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Om de kinderen ook daadwerkelijk die kansen te kunnen bieden is samenwerking niet alleen nuttig maar zelfs noodzakelijk. Ik geloof erin dat we de kennis, expertise en vooral ook de bevlogenheid van alle pedagogisch professionals nog onvoldoende benutten. Wat nu als we echt gaan samenwerken en het kind centraal zetten?! Ik heb gezien en leer vooral ook van anderen wat je dan met elkaar en voor elkaar kunt bereiken. Dat motiveert en inspireert mij. We kunnen nog zoveel van elkaar leren. Laten we vooral veel bij elkaar spieken. Niet meer het wiel opnieuw uitvinden ,maar dankbaar gebruik maken van elkaars kennis. Dat is ook precies waarom ik me als ambassadeur van de VNK wil inzetten. Ik ben groot voorstander van het delen van expertise en kennis en dit netwerk nodigt ons allemaal uit om dat ook daadwerkelijk te doen.

Expertise

Als programmamanager en senior adviseur bij Spiekr kenniscentrum kindontwikkeling ben ik steeds in gesprek met de bedrijven en personen die zich dagelijks inzetten voor de kinderen in het noorden van het land. Mijn opdracht is het om goed te luisteren naar hun ervaringen en uitdagingen en op basis daarvan passende oplossingen te bedenken. Spiekr ontwikkelt op basis van die behoeften en wensen trainingen en opleidingen, ook bieden we adviseren en begeleiding aan binnen (I)KC’s en we detacheren professionals. Dit alles doen we om uiteindelijk de kinderen elke dag weer zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Vaak ontwikkelen we onze trainingen samen met de opdrachtgever of met bedrijven die gespecialiseerd zijn en hun expertise willen delen. Denk aan de communicatietraining voor professionals die we samen met een bureau hebben ontwikkeld die normaal gesproken callcentra en andere commerciële bedrijven traint. Juist doordat zij met een andere bril kijken levert zo’n samenwerking veel op. Wanneer ik als procesbegeleider aan de slag ga start ik eerst met onderzoeken. Over welke kwaliteiten beschikken de mensen al? Welke expertise kunnen we gebruiken en in welke mate wordt er al samengewerkt? Ik laat mensen graag bij elkaar spieken. Hierdoor komen ze er vaak achter dat ze over veel zaken hetzelfde denken en vooral dat ze met hetzelfde bezig zijn. Het draait allemaal om de kinderen. Zoals pedagogisch professionals zelf het middel zijn om kinderen verder te helpen, zo ook ben ik een middel om pedagogisch professionals verder te brengen. In mijn rugzak neem ik de nodige ervaring en kennis mee. Ik beschik over een PABO diploma, ben opgeleid tot pedagogisch coach en beeldcoach, ik ben 11 jaar clustermanager en MT lid geweest binnen de kinderopvang, ik heb ervaring als interim IKC directeur en werk voor o.a. gemeentes en ROC’s. Mix dat met de nodige nieuwsgierigheid, humor en creativiteit en je hebt een aardig beeld van mijn werkwijze en aanpak.