Irma Pieper

Irma Pieper

Irma Pieper

Introductie

Ik wil op meer plekken werken en bouwen aan een inclusieve voorziening voor alle kinderen, waar kinderen nieuwsgierig en vol zelfvertrouwen hun eigen pad kunnen ontdekken en waar professionals hen uitnodigen om vragen te stellen of te ontdekken en hen wanneer dat aan de orde is kennis en vaardigheden aanreiken. Dat is wat mij drijft! Ik hou van ontwikkelen en verbinden. Mensen zien groeien vind ik prachtig. Het verschil tussen een tweejarige peuter die het kindcentrum binnenkomt aan de hand van zijn ouder en de twaalfjarige puber die afscheid neemt, is niet te bevatten. En dat ook ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en directie met hen meegroeien is zo bijzonder. Ontwikkeling is nooit een rechte weg. Gelukkig maar, dat zou ontzettend saai zijn! Afwijken van de gebaande paden is zoveel avontuurlijker en interessanter. Ik ben naast mijn werk bij OOG en Inschool, directeur van een kindcentrum en in die hoedanigheid al meer dan 15 jaar bezig met de samenwerking onderwijs en opvang vanuit één doorgaande lijn op alle facetten. Daarnaast werken wij ook met de jeugdhulp in school. Een prachtige ontwikkeling. Het doel is te komen tot een organisatie waarbinnen iedereen, van de werkvloer tot het bestuurlijk toezicht, werkt vanuit één visie die uitgaat van een breed aanbod, kindnabije hulp en betrokkenheid van ouders en kinderen.

Expertise

Coachen, begeleiden en het opleiden van directie en teams in doorgaande lijn is mijn passie. Vaststellen van hun gezamenlijk missie/visie en deze uitwerken in de praktijk. Deze vertalen naar doorlopend pedagogisch beleid en inhoud, beleid rondom communicatie en profilering, beleid rondom medezeggenschap, beleid over kwaliteitsvraagstukken en verantwoorden. Je kunt mij inzetten op diverse ‘lagen’ en rollen binnen een organisatie. Door mijn ervaring als directeur van een kindcentrum ben ik gewend om op stichtingsniveau te verbinden en ontwikkelen en ben daarmee een sparringpartner en adviseur om ook in de dagelijkse praktijk deze verbinding en ontwikkeling op gang te brengen en te borgen