Henriettt Aalfs

Introductie

“Goede ontwikkelingskansen voor kinderen en hun ouders creëren en faciliteren” is de rode draad in mijn werk dat ik tot nu toe heb gedaan. Dat drijft mij. In het brede sociale domein, onderwijs en opvang heb ik diverse functies vervuld, vanuit een rol als procesbegeleider of als manager dan wel eindverantwoordelijke.

Expertise

Al sinds de start van de Vensterscholen in Groningen eind jaren negentig vanuit verschillende rollen betrokken bij de ontwikkeling van kindcentra. Altijd werkzaam op het snijvlak van onderwijs, kinderopvang en (preventief) jeugdbeleid. De laatste jaren gericht op het versterken van het integraal kindcentrum met inzet vanuit het onderwijsachterstandenbeleid, VVE en het preventief inzetten en monitoren van extra kennis en expertise, zoals de jeugdondersteuners kindcentra. Eigenschappen die ik hierin meeneem zijn: • brede kennis op vakinhoudelijk, organisatorisch en financieel terrein • verbinden van organisaties en mensen • strategisch inzicht • pionier • resultaatgericht en planmatige aanpak • herkennen en benutten van kansen • veranderingsprocessen in gang zetten en begeleiden • aandacht voor mensen