Hennie Groot Haar

Hennie Groot Haar

Hennie Groot Haar

Introductie

Ik ben een pionier in veranderings- en vernieuwingstrajecten bij de ontwikkeling van kindcentra, kindercampussen, en community scholen. Ik werk ruim 15 jaar aan de verbinding van onderwijs en kinderopvang. Ook ben ik actief als fondsenwerver voor innovatieve projecten. Ik kan ondersteunen bij het opzetten van (innovatieve) vormen van kinderopvang, zoals peuterscholen, BSO met profiel in samenhang met de school. Tot slot treed ik op als (interim) beleidsadviseur voor schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, die vanuit een gezamenlijke organisatie opvang en onderwijs integreren vanuit gelijkwaardigheid en vanuit één bestuurlijke organisatie.

Expertise

Zien van mogelijkheden vanuit een brede scoop. Kennis om vanuit twee werelden naar één organisatie te komen tot een mooie dag van het kind. Kennis van taal, cultuur, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving van primair onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp: Samen met bestuurders werken aan thema’s rond een geïntegreerd bestuur en management: van vergezichten tot praktische uitwerking. Ondersteuning van koplopers van directeuren/management en samen werken aan de verandering in denken en doen.