Carolien van der Velden

Carolien van der Velden

Carolien van der Velden

Introductie

Mijn missie is om de werelden van onderwijs en kinderopvang bij elkaar te brengen. Dit, vanuit de overtuiging dat de ontwikkelkansen voor een kind groter zijn als beide sectoren eerst elkaar begrijpen, vervolgens intensiever samen gaan werken en uiteindelijk naar een integrale organisatie vervormen. Een overtuiging die mooi past bij de missie en visie van de VNK. Ik spreek de taal van zowel het onderwijs als de kinderopvang en begeleidt daardoor, met veel plezier en enthousiasme, deze omvormingsprocessen. Hierbij focus ik me op de haalbaarheid van een intensievere samenwerking vanuit bedrijfskundig perspectief; hoe regel je de samenwerking op bestuurlijk en lokaal niveau zakelijk goed? Ik hanteer een integrale aanpak waarbij inhoudelijke, financiële, juridische, fiscale, huisvestings- en organisatorische aspecten aan bod komen.

Expertise

Door mijn opleiding vastgoedmanagement aan de TU heb ik een goede basis gelegd voor het begeleiden van huisvestingstrajecten voor onderwijs en kinderopvang. Mijn expertise rijkt echter verder dan dat; de afgelopen 10 jaren heb ik veel ervaring opgedaan op financieel, juridisch en organisatorisch gebied van een IKC. Zo heb ik een tool ontwikkeld waarmee eenvoudig de financiële haalbaarheid van een integrale organisatie aangetoond kan worden. Ik werk gestructureerd en communiceer op een open en heldere manier, waardoor ik op een prettige manier in verbinding blijf met de klant.