Ady Hoitink

Ady Hoitink

Ady Hoitink

Introductie

Betrokken en gedreven voor innovatie en inclusie: voor kindvoorzieningen in Midden-Nederland en in mijn eigen wijk Zuilen. Mijn rollen zijn kwartiermaker, procesversneller, ontwerper, verbinder en coach. Ik draag graag mijn steentje bij aan de VNK. De rode draad van mijn werk is: vanuit de bedoeling de samenwerking tussen mensen en organisaties verbeteren. Mijn motto: met al je talent, kunnen worden wie je bent.

Expertise

Ik ontwerp graag samen met de teamleden en ‘lagen’ in de organisaties. Een visie, concepten, speelleerplannen, werkwijzes en professionalisering die in jóuw IKC-context werken. Ik stem goed af op wat de mensen in díe ‘laag’ van de organisatie verder helpt. Mijn kennis van leren en organiseren, pedagogiek en didactiek, veranderkunde en leidinggeven, besturen en politiek groeit al dertig jaar mee met mijn interesses. Maar ik ben nog lang niet uitgeleerd hoor! Dankzij ervaring in veel verschillende rollen in onderwijs, kinderopvang, jeugd en sociaal kan ik me in verschillende perspectieven verplaatsen. Je kunt me inzetten als procesbegeleider van complexe vernieuwingstrajecten. Als trainer of coach van ib’ers, coaches en leidinggevenden. Als interim of sparringpartner van IKC-directies, bestuurders en swv-betrokkenen. En als gespreksleider wanneer bedoeling en inhoud, inleving en soevereine ‘meervoudige partijdigheid’ allemaal belangrijk zijn.