PRAATPLAAT IKC – HULPMIDDEL VOOR ONTWIKKELING !

PRAATPLAAT IKC – HULPMIDDEL VOOR ONTWIKKELING !

VNK-PLEK013-partner Bureau Kikken heeft een praatbord ontwikkeld samen met organisaties in kinderopvang en onderwijs.

Er zijn acht ontwikkellijnen van samenwerking geformuleerd, waarover je samen met je partner in gesprek gaat. Je bepaalt samen waar je op dit moment staat en wat je ambitie is. Ben je al aan het afstemmen? Of wellicht al samen aan het creëren? Elke ontwikkellijn loop je langs. Je krijgt hierdoor niet alleen een rijk beeld over de samenwerking en wat je al hebt bereikt, maar je zet ook de eerste stappen voor een concreet plan van aanpak. Er is veel meer te vertellen over het Praatbord Kindcentrumontwikkeling.

De praatplaat is een mooi resultaat met inzet en inspiratie van Onderwijsgroep OZHW, Yes! Kinderopvang, SPO WIJ de Venen, Floreokids en SKL! en feedback van o.a. kindcentra van SKR, PCPO Barendrecht-Ridderkerk, Lucas Onderwijs, DAK kindercentra, en Kinderopvang 2Samen.

Meer informatie vind je op de website. https://www.bureaukikken.nl/inspiratie/