Inspiratiemiddag ontwikkeling succesvol IKC

Inspiratiemiddag ontwikkeling succesvol IKC

Het ontwikkelen van een succesvol IKC is complex als het gaat om de organisatorische samenwerking tussen opvang en onderwijs en de daarbij passende huisvesting. De samenwerking op inhoud, de juridische structuur van deze samenwerking, hoe zich dat vertaalt naar de huisvesting, financiering, eigenaarschap en exploitatie kent talloze opties, belangen, dilemma’s en keuzemomenten. Hoe hebben andere IKC’s dit aangepakt? Ter inspiratie organiseren we voor u op dinsdagmiddag 27 september een fietstour langs twee Utrechtse kindcentra, te weten: IKC Rijnvliet en KC Haarzicht.

Bent u benieuwd naar het programma of wilt u zich inschrijven? Kijk dan hier: https://www.icsadviseurs.nl/inspiratie/academy/aanmelding-fietstour-ikc-rijnvliet-kc-haarzicht/